woensdag, juli 24, 2024
Renault nieuws

ROAD4US : een website voor verkeersveiligheid geschikt voor alle doelgroepen

Met de steun van de Fondation Renault en de Association Prévention Routière heeft Groupe Renault beslist samen actie te ondernemen om mensen bewust te maken van de verkeersrisico’s en van veilig gedrag in het verkeer. Daarvoor hebben ze een website in het leven geroepen die geschikt is voor alle doelgroepen: http://road4us.org/en/

Een uniek initiatief naar aanleiding van een verontrustende vaststelling

Volgens het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie van 2018 zijn verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak voor personen van 5 tot 29 jaar en zijn ze verantwoordelijk voor 1,35 miljoen doden per jaar. Dat betekent 1 sterfgeval om de 24 seconden wereldwijd.

De partners willen bruikbare antwoorden voor deze volksgezondheidskwestie formuleren en hebben voorbereidend werk verricht om de belangrijkste oorzaken van ongevallen en risicogedrag in het verkeer te achterhalen. Dit initiatief is gebaseerd op onderzoek van de WHO dat de twee partners heeft geïnspireerd om preventietips uit te werken over de prioritaire risico’s: alcohol, helmen, veiligheidsgordels, drugs, motorfietsen, voetgangers, hulpverlening, smartphones, fietsen, zichtbaarheid, snelheid, …

Universeel, ludiek en gratis

De wereldwijd unieke website Road4us moet gebruiksvriendelijk en beschikbaar zijn voor alle soorten weggebruikers, voor zowel voetgangers als bestuurders, ongeacht hun cultuur, leeftijd of opleidingsniveau.

Daarom werden eenvoudige illustraties, met universele codes, zonder tekst of culturele connotaties, ontworpen. Deze afbeeldingen kunnen gratis worden gedownload en onbeperkt worden gebruikt door opvoeders, leerkrachten of verenigingen die ze aan hun doelgroepen willen presenteren om hen bewust te maken van de problematiek.

Surfen op de website kan in 7 talen: Frans, Engels, Spaans, Portugees, Chinees, Arabisch en Hindi.

Road4us, dat vooraf getest werd bij tal van doelgroepen, is ook een participatieve en evoluerende tool. Internetgebruikers kunnen aan elke illustratie een score toekennen en verbeteringen voorstellen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de weggebruikers en om de begrijpelijkheid van de boodschappen te verbeteren.

Meer informatie over het engagement van Groupe Renault inzake verkeersveiligheid en preventie:

https://group.renault.com/en/our-commitments/our-corporate-and-social-responsibility/road-safety/

https://group.renault.com/en/news-on-air/top-stories/road-safety-do-you-trust-the-future-of-mobility/

 Over:

De Association Prévention Routière: opgericht in 1949, is erkend als een stichting van openbaar nut sinds 1955. Zij organiseert activiteiten op veel gebieden: verkeersopvoeding voor kinderen en tieners, sensibilisering en voorlichting van het grote publiek, en bijscholing van bestuurders (werknemers in bedrijven, oudere bestuurders). Zij stapt regelmatig naar de overheid om voorstellen te doen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Via het netwerk van de over heel Frankrijk verspreide Association Prévention Routière en haar 1.500 vrijwilligers kunnen elk jaar duizenden lokale acties worden georganiseerd om gebruikers van alle leeftijden en achtergronden bewust te maken van de verkeersrisico’s. Met 80.000 leden en donateurs is zij vandaag de dag een van de belangrijkste “associations loi 1901” (rechtsverenigingen) in Frankrijk.

De Fondation d’Entreprise Groupe Renault: opgericht in 2001, ze belichaamt de humanistische, sociale en maatschappelijke waarden van Groupe Renault. Oorspronkelijk was ze gespecialiseerd in uitmuntendheidsprogramma’s om jongeren voor te bereiden op de beroepen van de toekomst. Sinds 2018 leidt ze de mecenaatactiviteiten van Groupe Renault op het gebied van inclusieve, veilige en duurzame mobiliteit, met een sterke verankering in de regio’s waar ze actief is.

Zij sloot al tal van partnerschappen met verenigingen in de domeinen waar zij actief is. In 2019 steunde de Fondation d’Entreprise Groupe Renault een dertigtal verenigingen.

Ze is internationaal actief en coördineert lokale Renault-stichtingen in Europa, Noord-Afrika en Zuid-Amerika. Ze is een erkende sociaal-economische actor in veel landen.

https://www.fondation.renault.com/en/home/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *